Otázky

Dobrý způsob, jak ostatní přimět k přemýšlení o nějakém tématu, je klást správné otázky. Je-li nám položen dobrý dotaz, musíme spojovat dohromady informace, vyhodnocovat naše stávající názory a přicházet s novými nápady.

Kladení otázek, které má ostatním pomoci při učení, se říká Sokratovská, někdy též dialogická metoda. Spočívá v prezentaci přesně formulovaných otázek učitele žákům, kteří jsou jimi vedeni k vytváření vlastních, logicky vyvozovaných poznatků.

Sokratovská metoda vyžaduje, abyste ostatní pečlivě poslouchali a otázky promýšleli a formulovali vstřícně a konstruktivně, a pokud možno nekonfrontačně.

Uvádíme několik příkladů takových otázek:

Otázky směřující k vyjasnění/objasnění

Otázky směřující k nalezení předpokladu

Otázky směřující k nalezení příčin a důkazů

Otázky na různá hlediska a perspektivy

Otázky zkoumající smysl a důsledky


Otázky převzaty z knihy Paula, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Další informace o psaní

Další informace o čtení

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English