Hodnocení

Jednotlivé příspěvky ve fóru lze hodnotit s použitím škály založené na teorii individuálního a vztahového poznávání. Tato teorie vám může pomoci nahlédnout mezilidské jednání a komunikaci z nové perspektivy. Popisuje dva rozdílné způsoby, jak hodnotit a poznávat vše, co vidíme a slyšíme. Každý z nás sice v různých obdobích používá v různé míře obě tyto metody, zkusme si však pro názornost představit dvě osoby, z nichž jedna je představitelem individuálního poznávání (Jim) a druhá představitelem vztahového poznávání (Mary).

Všimli jste si u tohoto příkladu, že představitelem individuálního poznávání je muž a představitelkou vztahového poznávání žena? Některé studie ukázaly, že statisticky tomu tak většinou je, konkrétní lidé se však mohou nacházet kdekoliv ve spektru vymezeném těmito dvěma extrémy. Pro vzájemnou efektivní spolupráci skupiny studentů by bylo nejlepší, kdyby byl každý z nich schopen používat OBA způsoby poznávání. V konkrétní situaci, jakou je on-line fórum, může být jediný příspěvek příslušné osoby jasným projevem jedné či druhé charakteristiky, případně obou současně. Osoba, která se obecně projevuje výrazně vztahově, může do fóra vložit velmi individualisticky znějící příspěvek a naopak. Cílem hodnocení každého příspěvku pomocí této škály je:

  1. pomoci vám při čtení příspěvků přemýšlet o vztahovosti a individuálnosti poznávání
  2. poskytnout autorovi příspěvku zpětnou vazbu s informací o tom, jak jej vidí ostatní

Výsledky nejsou žádným způsobem užívány při hodnocení studentů, pomáhají pouze zlepšit komunikaci a proces učení.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English